Fehlercodes HP

Fehlercode 86:01

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)
 • HP DesignJet Großformatdrucker große T-/ und Z-Serie (T7100, T7200, Z6100, Z6200, Z6800, Z6810)

Fehlercode 21.2:03 und 21:03

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 79.2:04

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 79:04

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 08:04

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 08:08

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 09.01:10 und 09.1:10

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 09.10:10 und 09:10:10

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 07:10 und 07:03:11

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 09:03 und 09:04

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 09.02:10, 09.03:10, 09.04:10, 09.05:10, 09.06:10

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 09.08:11 und 09.09:11

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 09.10:04

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 11:10

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 22.1:10 und 22.1:13

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 24:10

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 26:01

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)

Fehlercode 39.1:01 und 39.2:01

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker Serien (HP DesignJet T790, T795, T1200, T1300 und T2300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode 21:10 und 21:13

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)

Fehlercode Plotter bleibt bei 94% hängen

Betroffene Geräte:

 • HP DesignJet Großformatdrucker T-Serie (T1100, T1120, T610, T790, T795, T1200, T1300)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Z-Serie (Z3100, Z3200, Z5200, Z5400, Z5600, Z2100, Z2600)
 • HP DesignJet Großformatdrucker Mercury-Serie (T920, T930, T1500, T1530, T2500, T2530, T3500)
 • HP DesignJet Großformatdrucker große T-/ und Z-Serie (T7100, T7200, Z6100, Z6200, Z6800, Z6810)